..

Zware vrachtwagens worden vanaf september geweerd in Borgerhout (foto)

BORGERHOUT –  De toegangsbeperking voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton is een proefproject van de stad Antwerpen. Concreet betekent het dat deze voertuigen Borgerhout en de Kievitwijk niet meer mogen inrijden tijdens de schooluren aan het begin en het einde van de schooldag.

Afbakening van de zone

De zone wordt in het noorden begrensd door de Carnotstraat, de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug en in het oosten door de Noordersingel. In het zuiden door de Plantin en Moretuslei, en in het westen door de spoorlijn, het Centraal Station en het Koningin Astridplein. Deze grensstraten zijn niet in de zone opgenomen.

Verkeersveiligheid

De invoering van een toegangsbeperking voor vrachtwagens (+3,5 ton) moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan tussen vrachtwagens en voetgangers of fietsers op weg naar/van school of werk, vandaar dat de venstertijden afgestemd zijn op de schooluren. De toegangsbeperking geldt:

•             op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur ;

•             op woensdag van 7.30 tot 9 uur en van 11.30 tot 13 uur.

Concreet

De toegangsbeperking geldt voor alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Binnen deze categorie vallen alle vrachtwagens die aan horeca- en handelszaken, supermarkten, kantoren, bouwwerven enzovoort leveren. De stad Antwerpen zal de maatregel ook toepassen op de reguliere werking van de eigen stadsdiensten.

(Lijn)bussen, hulpdiensten, veegwagens enzovoort mogen het gebied wél blijven binnenrijden op elk moment van de dag. De verkeerspolitie houdt toezicht op het naleven van de toegangsbeperking.

Proefproject

Het proefproject loopt gedurende 6 maanden. Het wordt na die periode geëvalueerd met alle stakeholders.

Zie plan in bijlage.

 

Zware vrachtwagens worden vanaf september geweerd in Borgerhout TV