Koen Kennis mag het komen uitleggen in districtsraad (video)

BORGERHOUT – De uitspraken van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) van voorbije zondag op ATV over de Turnhoutsebaan werden in de districtsraad van Borgerhout van maandagavond zwaar op de korrel genomen.

Brief aan Koen Kennis

De fractieleidster van sp.a/Groen Els Delanoeije (sp.a) stelde in een resolutie voor dat het districtsbestuur van Borgerhout een brief aan de schepen zou schrijven. Haar voorstel werd aangenomen.

In die brief staat: “Het districtsbestuur vraagt in een reactie op de voorstelling van het voorontwerp van het mobiliteitsplan van schepen Kennis om bij de uitwerking van het mobiliteitsplan rekening te houden met de leefbaarheid van het district Borgerhout. Het districtsbestuur vraagt daarom om uit te gaan van de belangen van de stadsbewoners intra- en extra-muros en het STOP-principe te respecteren. We vragen om een mobiliteitsplan voor een stad van de 21ste eeuw en nodigen de schepen uit om zijn plan in de districtsraad te komen toelichten.”

Geen fietsers meer op Turnhoutsebaan?

Kennis noemde zondag op ATV de Turnhoutsebaan in Borgerhout een voorbeeld van een straat waar de verschillende vervoersmodi momenteel te veel in aanvaring komen. Omdat hij aangaf dat hij fietsers een "veiliger en vlotter alternatief" wil bieden in de parallelstraten van de Turnhoutsebaan, ontstond prompt de indruk dat hij de fietser van de Turnhoutsebaan wil bannen.

Groen, PVDA+ en sp.a hekelden de uitspraken van Kennis. Ook de lokale handelaarsorganisatie BOHO 2140 reageerde verbolgen.

Misvatting volgens Kennis

Schepen Kennis zei later in een reactie dat men hem woorden in de mond heeft gelegd. "Ik heb nooit gezegd dat we de fietsers willen verwijderen van de Turnhoutsebaan.” aldus Kennis. Volgens hem komt zijn plan van alternatieve fietsroutes de veiligheid voor de zwakke weggebruiker net ten goede. Hij voegde eraan toe dat het aanleggen van fietspaden op de Turnhoutsebaan onmogelijk is. "Die baan is maar zo breed als ze is". Hiermee verwees hij naar een citaat uit 1997 van voormalig schepen Mieke Vogels (Groen).

Districtsraad van Borgerhout roept Kennis op het matje