Geen adviesraad middenstand

BORGERHOUT - De Borgerhoutse districtsraad van 24 mei heeft het voorstel van fractievoorzitter N-VA Alain Herremans voor de oprichting van een adviesraad voor lokaal ondernemen en middenstand weggestemd.  

Herremans liet achteraf in een persbericht weten dat hij zwaar teleurgesteld is omdat ook de Borgerhouts districtsschepen voor sport, middenstand en armoedebestrijding Luc Moerkerke (onafhankelijk) het voorstel mee had weggestemd. Volgens Herremans had Moerkerke immers eerder laten uitschijnen dat hij ook zo een raad wil. Bovendien was een gelijkaardig voorstel opgenomen in het verkiezingsprogramma van Moerkerke.

Moerkerke, die uit de CD&V stapte, verdedigt zich met te zeggen dat het CD&V-programma die vermelding inderdaad bevatte, maar dat dit niet in het bestuursakkoord werd opgenomen. Alhoewel hij nog steeds voorstander is van zo'n adviesraad, vindt hij de oprichting ervan financieel niet realistisch. Moerkerke  wil daarom op zoek gaan naar een ander communicatieorgaan tussen de handelaars en het district.

Het voorstel van Herremans werd afgekeurd met veertien stemmen tegen en tien stemmen voor.

Districtsraad Borgerhout