Politiecamera zonder verwittigingsbord op Terloplein

wo 22 jan 2014 - 21:06 -- redactie

BORGERHOUT - De plaatsing van een bewakingscamera op het Terloplein werd in maart van vorig jaar door de Antwerpse gemeenteraad goedgekeurd. Toen de camera in november 2013 in werking werd gesteld, kregen de bewoners van het Terloplein en omgeving een infobrief met o.a. de melding ‘een bord met logo duidt de camera aan’.

Borgerhout TV stelde ter plaatse  vast dat dergelijk verwittigingsbord of pictogram in de onmiddellijke nabijheid van de bewakingscamera op het Terloplein niet aanwezig is. Eigenaardig, want de camerawetgeving  van 2007 voorziet dat ‘bij de toegang van elke plaats die door één of meerdere vaste bewakingscamera's wordt gefilmd, de verantwoordelijke voor de verwerking een pictogram moet aanbrengen dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt.’

Inbreuk op privacywetgeving?

Is er op het Terloplein dan sprake van een inbreuk op de camerawet? Borgerhout TV vroeg het aan Eva Wiertz, communicatieverantwoordelijke van de privacycommissie. “In de ministeriële omzendbrief van december 2009 staat dat de wet niet oplegt dat er per camera een pictogram moet worden geplaatst en ook niet dat er één in de nabijheid van de camera moet worden geplaatst.” verduidelijkt Wiertz.  Ze voegt eraan toe dat bij cameratoezicht op het gehele grondgebied van een stad het niet strijdig is met de wetgeving om dit met pictogrammen aan de toegangswegen naar de stad aan te geven.

Borden aan toegangspunten

Fons Bastiaenssens van de lokale politie bevestigt dat in Antwerpen het merendeel van deze waarschuwingsborden aan de binnensingel bij de toegangspunten tot de kernstad hangen. “In bepaalde zones met meerdere bewakingscamera’s zoals winkelstraat De Meir zijn aan het begin- en eindpunt ervan bijkomende pictogrammen geplaatst.” legt Bastiaenssens uit.  Voor een volledige lijst van de straten waar de 110 bewakingscamera’s van de politie hangen, verwijst hij naar de website van de stad.

Terloplein

Sommige omwonenden van het Terloplein betreuren de foutieve informatie over het bord met logo in de infobrief van de stad. “Indien men schrijft dat een bord met logo de camera zal aanduiden, dan moet men dat ook doen.”  zegt een bewoner die liever anoniem blijft.  

Surf voor meer informatie over cameratoezicht naar de website van de stad Antwerpen http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/4/089.Y29udGV4dD04MDM0MTA2.html

 

Politiecamera zonder verwittigingsbord op Terloplein in Borgerhout