Raadslid verontwaardigd omdat deuren districtshuis Borgerhout open stonden (video)

BORGERHOUT – Zaterdagavond werd vastgesteld dat de deuren van het districtshuis van Borgerhout niet afgesloten waren.

Raadslid Alain Herremans (N-VA) kreeg zaterdagavond tussen 20u00 en 21u00 de melding dat de deuren van het districtshuis open waren en dat er niemand aanwezig was.

In zijn mondelinge vraag in de districtsraad meldde hij dat hij hierover zeer verontwaardigd was en dat hij wilde weten wie hiervoor verantwoordelijk was.

Districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) antwoordde dat dit voorval de administratie aanbelangt. Ze zei wel dat het college dit zal bespreken.

Districtssecretaris Stefan Nieuwinckel bevestigde dat de deuren van het districtshuis zaterdagavond niet afgesloten waren. Volgens hem was dit te wijten aan een communicatiestoornis waardoor uit het oog werd verloren geen verantwoordelijke aangeduid werd om de deuren te openen en te sluiten. Hij zei dat hierover in de toekomst betere afspraken zullen worden gemaakt.

Nieuwinckel voegde er aan toe dat dit ook een gedeelde verantwoordelijkheid is met de eindverantwoordelijke van de organisatie van een evenement in het districtshuis. 

Raadslid verontwaardigd omdat deuren districtshuis Borgerhout open stonden