Beroep van deurwaarder verjongt en vervrouwelijkt (video)

ANTWERPEN - Deze week keurde het parlement het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder goed. Daardoor zullen stagiair-gerechtsdeurwaarders, net als notarissen, pas benoemd kunnen worden na een vergelijkend examen.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) verwacht dat deze hervorming een impuls zal geven aan de vervrouwelijking van het beroep, net zoals dat het geval was bij notarissen. “In de laatste benoemingsronde konden we al vaststellen dat meer dan een kwart van de nieuwe gerechtsdeurwaarders vrouw is. Dit is een recordaantal als je weet dat vandaag 90 procent van de gerechtsdeurwaarders mannen zijn.” zegt Turtelboom aan Borgerhout TV.

Negatief imago

Het negatieve imago dat het beroep van gerechtsdeurwaarder vandaag nog altijd heeft, vindt Turtelboom dikwijls onterecht. “We merken dat tegenwoordig nog slechts tien procent van de gerechtsdeurwaarders effectief de baan opgaat. En de meest extreme gevallen waarbij een gerechtsdeurwaarder iemand op een brutale manier uit het huis zet, zijn gelukkig een bijzonder kleine minderheid.” onderlijnt ze.

Volgens gerechtsdeurwaarder Ann Pirlot ziet men de deurwaarder inderdaad nog vaak als de boeman die komt aanbellen. “Ik tracht dat negatief imago te veranderen door de mensen oplossingen en advies aan te bieden. Ik probeer vooral veel te bemiddelen.” zegt ze.

Bemiddelen

Ook voor de 28-jarige Saya Pauwels, één van de drie vrouwelijke kandidaat gerechtsdeurwaarders op dit kantoor, staat bemiddeling centraal. “Het is niet omdat iemand niet betaalt, dat wij de dag erna al aan de deur staan. Neen, er bestaat echt een verkeerd beeld van de gerechtsdeurwaarder.” vertelt Saya.

Gerechtsdeurwaarder Cathérine Missal bevestigt dat de deurwaarder de voorbije jaren een meer bemiddelende rol heeft gekregen en dat de interne organisatie zich daaraan heeft aangepast. “In ons kantoor werken veel meer mensen dan vroeger achter de schermen met talrijke telefonische contacten met de schuldenaars.” zegt Missal. Ze verwijst daarbij naar het bestaan van een gratis telefoonnummer dat schuldenaars met vragen kunnen bellen en het toegenomen aantal bemiddelingsgesprekken.

De deze week gestemde nieuwe benoemingsprocedure moet er mee voor zorgen dat het beroep van gerechtsdeurwaarder zich verder aanpast aan onze veranderende maatschappij.

Turtelboom praat met drie vrouwelijke kandidaat deurwaarders