Marinower (Open VLD): “Geen intentieproces maken over nieuwe school in Borgerhout” (video)

ma 2 sep 2013 - 02:12 -- paulvg

BORGERHOUT - Aan de hoge weg in Borgerhout start vanaf vandaag een nieuwe wijkschool voor 64 kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar. Dit initiatief van de Federatie voor Marokkaanse Verenigingen focust met het Iqra-leermodel op de culturele achtergrond van de leerlingen en wil daarmee mogelijke leerachterstand voorkomen. Dat in het concept geen Nederlands op de speelplaats moet gesproken worden, deed heel wat stof opwaaien.

GEEN INTENTIEPROCES MAKEN

Stadschepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) wil alvast geen intentieproces over deze school. “Je kan nooit beletten dat jongeren onder elkaar andere talen zouden spreken indien ze anderstalig zijn.” zegt hij in een interview met Borgerhout.tv. Hij denkt wel dat aanbevolen moet worden dat zo snel mogelijk het Nederlands als gangbare taal zou gebezigd worden op de speelplaats. Marinower verkiest daarvoor eerder een faciliterende weg dan een vermanende.

INSPECTIES

Volgens de onderwijsschepen zal deze school net zoals andere scholen aan regelmatige inspecties en aan doorlichtingen onderworpen worden. “Indien daar iets niet regulier zou gebeuren, dan zal dat gemeld worden en dan zullen daar de passende maatregelen voor getroffen worden. Niet meer en niet minder, en niet anders dan voor andere schoolinstellingen.” zegt Marinower aan Borgerhout.tv.

Hij onderlijnt dat deze nieuwe school medewerkers heeft met een zeer ruime ervaring in de onderwijswereld.  “Ik ga er dus met vertrouwen naar toekijken zoals iedereen het zou moeten doen en laten we, indien nodig om te oordelen, oordelen op basis van feiten en niet op basis van mogelijke intentieprocessen.” aldus Marinower. 

Laat ons geen intentieproces maken over nieuwe school in Borgerhout