N-VA Borgerhout stelt verkiezingsprogramma voor

vr 13 jul 2012 - 09:26 -- paulvg

BORGERHOUT - N-VA Borgerhout heeft vandaag zijn lokaal verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Met meteen een duidelijk standpunt over het al dan niet verkeersvrij maken van het Moorkensplein.

“Voor ons moet ook autoverkeer mogelijk zijn op het Moorkensplein.” zegt Mark Andries, politiek verantwoordelijke N-VA Borgerhout en kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois. Zijn woorden staan lijnrecht op de positie van Groen dat wel een autovrij plein wil. Is dit dan het zoveelste politiek gehakketak?

Volgens Alain Herremans, de lijsttrekker van N-VA Borgerhout, is het een onderbouwd standpunt want bepaalde verkeersingrepen veroorzaakten volgens hem overlast op andere plaatsen. N-VA Borgerhout zegt nu dat het alle wijkcirculatieplannen van het district wil bijsturen tot een evenwichtige, respectvolle oplossing voor de mobiliteit van iedereen. Voetgangers, fietsers, openbaarvervoer- en autogebruikers.

Op het vlak van veiligheid zal het N-VA ook in Borgerhout de strijd tegen drugs aanbinden want volgens Sadia Choukri, de tweede op de verkiezingslijst van N-VA Borgerhout, bestaat er ook bij ons een grote drugsoverlast. Volgens haar kan het district daarin een positieve rol spelen. Het N-VA vraagt dan ook dat het district betrokken wordt in het veiligheidsbeleid van de stad en dat het aan de vergadering van de politieraad kan deelnemen. Het NVA wil ook dat het district tegen overtreders LAST-boetes kan uitschrijven.

Maar ook op economisch vlak vraagt het N-VA meer inspraak en decentralisatie. Zo wil het op districtsniveau een ondernemingscoördinator die zowel nieuwe als bestaande winkels en bedrijven in Borgerhout zal helpen.