..

Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)

BORGERHOUT - Het stadsbestuur van Antwerpen wil de site van de Bretel in Borgerhout verder ontwikkelen. “De bedoeling is om hier een school te vestigen. Er wordt gedacht aan een éénstroombasisschool met een turnzaal,” zegt schepen voor Onderwijs Claude Marinower.  

Capaciteitstekort

Voor hem is het duidelijk dat er in de volgend legislatuur nog heel veel bijkomende plaatsen moeten gecreëerd worden.

Tijdstip

Volgens schepen Marinower heeft het tijdstip van de aankondiging van de ontwikkeling van de site van de Bretel niets met de nakende verkiezingen te maken. “Ik kies de termijn niet uit. Het is een collegebeslissing van vorig vrijdag waar uiteindelijk een beslissing is getroffen geworden,” zegt de onderwijsschepen. Hij voegt eraan toe dat zijn kabinet al meer dan drie jaar op dit dossier werkt.

‘Cynisch’

Het districtsbestuur van Borgerhout noemde in Gazet van Antwerpen het tijdstip van de aankondiging van het college amper twee weken voor de verkiezingen cynisch en ‘aankondigingspolitiek van de zuiverste soort’.

“Dit laat ik absoluut voor rekening van de districtsvoorzitter van het district Borgerhout,” reageert schepen Marinower. Hij merkt daarbij op dat hij tijdens deze legislatuur niet veel oproepen heeft gehoord noch van de districtsvoorzitter, noch van haar partij in de gemeenteraad, met betrekking tot capaciteitsproblematiek in Borgerhout.

“Wij bieden er een antwoord op zonder ons vast te pinnen op uitspraken die louter voor het belang van de uitspraak zijn,” besluit Marinower.

 

Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)Stadsbestuur wil nieuwe school bouwen in Borgerhout (video)