..

Werken op komst voor Plantin en Moretuslei (video)

BORGERHOUT- Om de veiligheid en het comfort voor zowel de fietsers als de voetgangers te verbeteren, plannen het Agentschap Wegen en Verkeer (dat de weg beheert) en de stad Antwerpen een grondige herinrichting van de Plantin en Moretuslei. “Met deze werken willen we het comfort en de verkeersveiligheid verhogen. Dat doen we door een aantal bypasses te laten verdwijnen, het fietspad te verbreden en de oversteekplaatsen te versmallen,” zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Asfaltfietspad

Met de komst van een asfaltfietspad zal het volgens de schepen ook comfortabeler fietsen worden op de Plantin en Moretuslei. Over het volledige traject en aan beide zijden worden zowel de fiets- als de voetpaden minimaal 1,80 meter breed. Van aan de Provinciestraat tot aan het Ringfietspad kan het fietspad 2,00 meter breed worden. Tussen het fietspad en de rijweg zorgt een strook van een halve meter voor een veiligheidszone tussen de fietsers en het autoverkeer.

Provinciestraat

Aan de Provinciestraat zal de tram een aparte plaats krijgen. “We brengen de tram naar het braakliggend terrein naast het kruispunt met de Plantin en Moretuslei. Dat geeft ons de gelegenheid om daar een set serieuze haltes te maken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de fietsers die daar moeten oversteken, dat op een veilige en correcte manier kunnen doen,” vertelt schepen Kennis aan Borgerhout TV.

Knip aan het zwembad

Ter hoogte van het zwembad komt in de smalle straat voor het grote appartementsblok een knip. “Daarmee willen we de fietsers daar op een veiligere manier laten oversteken. Vandaag gebeurt dat aan de kant van het tankstation. Maar dat is niet gemakkelijk wegens gevaar van oprijdende wagens. Daarom zal dit in de toekomst aan de andere kant van de straat gebeuren,” legt de schepen uit.

Enkele bypassen verdwijnen

Een deel van de afslagen voor het autoverkeer net voor de verkeerslichten, de zogenaamde bypassen, verdwijnen. Auto’s kunnen nog afslaan maar enkel samen met het doorgaande verkeer. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort.  Zo staan de fietsers steeds iets voor het autoverkeer en zijn ze beter zichtbaar.

Belangrijke invalsweg voor de stad

Voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en de brandweer en ziekenwagens blijft de Plantin en Moretuslei een belangrijke invalsweg.  Ook na de herinrichting beschikt het verkeer over twee rijstroken in elke richting en blijft de toegestane snelheid 50 km/uur.

Bussen stoppen op de rijweg

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de halte ter hoogte van de Provinciestraat schuift op tot voor de Provinciestraat, voor de bus richting centrum. In de toekomst zal de bus op het hele traject op de rijweg zelf halt houden. Ter hoogte van de stopplaatsen komt een verhoogd perron zodat reizigers makkelijk kunnen in- en uitstappen en ze niet moeten uitstappen op het fietspad.

Parkeerplaatsen

Langs de straat worden zoals vandaag parkeerplaatsen en voldoende laad- en loszones voorzien voor de aanwezige bedrijven. Enkel op het smalste deel van de straat, tussen de Van Immerseelstraat en de Provinciestraat, worden er geen parkeerplaatsen voorzien.

Kruispunt Singel

Ook het grote kruispunt aan het einde van de Plantin en Moretuslei wordt aangepakt. ““Het huidige kruispunt staat bekend als gevaarlijk en onoverzichtelijk. Dat moeten we zo snel mogelijk aanpakken. We gaan het kruispunt veiliger maken voor fietsers door ze veel zichtbaarder te maken en door het aantal mogelijke conflicten met automobilisten te verminderen.” Zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Verkeersplateau

Concreet zullen fietsers richting Deurne aan de opritten van de Ring over een verkeersplateau en veel dichter naar de straat rijden. Zo zijn ze beter zichtbaar voor de automobilisten en moeten de auto’s door de verhoging vertragen. De fietsers kunnen op dezelfde hoogte blijven doorfietsen.

Bypassen verdwijnen

Aan de noordzijde van het kruispunt gaan er twee bypassen uit, deze richting Noordersingel en komende van de Noordersingel richting stad. Ook de bypass om rechts de Luitenant Lippenslaan (richting Herentalsebaan) op te rijden aan de afrit Borgerhout van de Ring verdwijnt.

Volgende stappen

Nu het concept en het eerste plan is goedgekeurd kan het studiebureau dit ontwerp verder uitwerken naar een definitief plan. Zowel de bedrijven als de bewoners en gebruikers van de straat worden nog uitgenodigd op een infomoment. Daar kunnen ze de plannen in detail bekijken en bespreken.

Het Agentschap en de stad gaan nu verder met de technische uitwerking en willen in de loop van 2019 starten met de werken. De uitvoering van de werken is sterk afhankelijk van de andere wegenwerken in de stad en zal fase per fase bekeken worden.

De volledige heraanleg kost ongeveer 8,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 6,5 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

Werken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei  Koen Kennis Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TV Jef SchoenmaekersWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TVWerken op komst voor Plantin en Moretuslei Borgerhout TV