..

Verschillende bezwaarschriften tegen heraanleg Kroonstraat (video)

BORGERHOUT - Tegen de geplande heraanleg van de Kroonstraat zijn verschillende bezwaren ingediend. Want volgens enkele buurtbewoners biedt het huidige plan geen oplossing voor de verkeersveiligheid tijdens het bevoorraden van een bouwmaterialenbedrijf in de straat. Zij zijn geen vragende partij voor een laad- en loszone voor dit bedrijf maar wel voor structurele maatregelen om zware vrachtwagens te weren.  

Laad- en loszone

Maar juist omwille van de verkeersveiligheid pleit buurtbewoner Alain Herremans voor een gereglementeerde laad- en loszone voor dit bedrijf.

“Ik stel een laad- en loszone voor waardoor vrachtwagens die eventueel in gewicht beperkt kunnen worden op een veilige manier kunnen laden en lossen en dit met een minimale hinder voor voetgangers en fietsers kunnen.” zegt hij.

Verkeersveiligheid

Herremans deelt de bezorgdheid van de andere indieners van bezwaarschriften tegen de heraanleg van de Kroonstraat. “De plannen die nu voorliggen zijn geen oplossing voor de verkeersveiligheid want er zal een zekere chaos blijven bestaan. Die kan je alleen maar oplossen door een laad- en loszone te voorzien.”

Tijds- en gewichtslimieten

Volgens Herremans kunnen aan een gereglementeerde laad- en loszone tijds- en gewichtslimieten gekoppeld worden. “Hiermee bepaal je welke soorten vrachtwagens en op welk tijdstip mogen komen laden en lossen in de straat.” verduidelijkt hij.

Ook voor Turnhoutsebaan?

Herremans meent dat zo’n laad- en loszone ook door bedrijven op de drukke Turnhoutsebaan kan gebruikt worden.

Openbaar onderzoek

Pas na het afsluiten van het openbaar onderzoek zal duidelijk worden welk gevolgen het district en de stad aan de bezwaren tegen de heraanleg van de Kroonstraat zullen geven. 

Verschillende bezwaarschriften tegen heraanleg Kroonstraat Borgerhout TV