Rampenoefening in woonzorgcentrum Gitschotelhof (video)

wo 1 jun 2016 - 10:21 -- redactie

BORGERHOUT - Naar aanleiding van een (fictieve) koperdiefstal, ontstond er kortsluiting en rookontwikkeling in woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en een deel van de bewoners werd een tijdlang geëvacueerd.

Snelle Respons Team

Het scenario omvatte één dodelijk slachtoffer: een van de koperdieven was omgekomen bij het incident. Zijn twee kompanen werden ingerekend door het Snelle Respons Team van de politie dat ook deelnam aan de oefening. Twee andere personen werden (fictief) naar het ziekenhuis gebracht: een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen en een medewerker van de aannemer die op de werf aan het werk was. Eén bewoner was (zogezegd) even vermist, maar al snel weer terecht.

Spectaculair

Het was na de rampenoefening in november 2015 de tweede keer dat een dergelijke oefening gebeurde in de reële setting van een woonzorgcentrum. Uiteraard waren bewoners en familie wel vooraf op de hoogte dat het om een oefening ging.

“Het verliep zeer spectaculair, want er was rookontwikkeling in een vleugel van het woonzorgcentrum”, zegt voorzitter Fons Duchateau van Zorgbedrijf Antwerpen die ter plaatse was. “Dat er nog een zogenaamde dader verborgen zat in de kelder, maakte alles extra realistisch. De oefening was erg interessant en leerrijk voor iedereen.”

Leerrijk

Een rampenoefening in een reële situatie – met aanwezigheid van bewoners – is erg leerrijk voor alle deelnemers. Voor deze oefening kwamen brandweer, politie, ziekenwagens, civiele bescherming en de rampenambtenaar van de stad Antwerpen ter plaatse. Ook de aannemer die op de werf van het nieuwe woonzorgcentrum aan het werk is, was betrokken.

Crisisteam Zorgbedrijf

Op papier werd de oefening nog voortgezet door het crisisteam van Zorgbedrijf Antwerpen. Zo werden alle familieleden geïnformeerd en werden (fictieve) maatregelen genomen zodat geëvacueerde bewoners werden opgevangen. Alle 163 bewoners zouden in eerste instantie terechtkunnen in de nabije dienstencentra om daar ’s middags te eten. Ook de denkoefening om de bewoners op te vangen in andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen en andere woonzorgcentra in de stad als ze ’s avonds niet zouden kunnen terugkeren naar Gitschotelhof, werd op korte termijn tot een goed einde gebracht. In de realiteit was dat gelukkig allemaal niet nodig: na de oefening hernam het gewone leven zich al snel in het woonzorgcentrum.

Leerpunten

Tijdens de rampenoefening in Gitschotelhof doken een aantal leerpunten op. Die worden deze maand tijdens een evaluatie besproken opdat er in de toekomst nog efficiënter gereageerd kan worden op crisissituaties. 

Rampenoefening in woonzorgcentrum Gitschotelhof