Heraanleg Moorkensplein terug op de agenda

za 23 mei 2015 - 02:32 -- redactie

BORGERHOUT – Het dossier van de heraanleg van het Moorkensplein werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 on hold gezet. Vrijdagmiddag kondigde het stadsbestuur aan dat het project terug is opgestart.

Het uitgangspunt is het goedgekeurde schetsontwerp van het ontwerpteam Lubbers-Korteknie Stuhlmacher-Bovenbouw architecten uit 2012. Dit plan gaf een eerste aanzet voor een nieuw Moorkensplein, maar ook voor het nieuwe administratieve centrum en buurtparkje tussen het Moorkensplein en de Langstraat. Bij de opmaak van het schetsontwerp werden suggesties uit de participatie met de buurt opgenomen.

In een persbericht zegt de stad dat het nog steeds uitgaat van een maximaal verkeersvrij plein. De Mellaertsstraat wordt doodlopend en de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat blijft open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer in functie van de bereikbaarheid van de buurt. 

Moorkensplein

Het ontwerpteam gaat nu terug aan de slag om een ontwerp te maken voor het Moorkensplein waarin de nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen. In het najaar kan de buurt zich uitspreken over het nieuwe ontwerp. Ook de afbraakvergunning voor de reeds leegstaande woningen wordt nog dit jaar aangevraagd. De ambitie is om het Moorkensplein deze legislatuur aan te leggen.

Buurtpark

In de tweede fase zit het ontwerp van het nieuwe buurtparkje en het afsluiten van de bestaande huizenblok na de afbraak van het oude administratieve centrum en het politiegebouw. Er wordt onderzocht of er een nieuwe school kan komen op deze locatie. Ook het onderzoek naar een nieuwe buurtparking wordt terug opgestart. De ambitie is om tegen 2018 hiervoor een volledig project klaar te hebben op basis van de nieuwe onderzoeken.

Oud gemeentehuis Borgerhout

In 2013 besliste de stad, na een haalbaarheidsstudie, om alle loket- en districtsdiensten te centraliseren in het oude gemeentehuis van Borgerhout. De renovatie gaat in 2016 van start en tegen begin 2017 verhuizen alle administratieve diensten naar het vernieuwde gebouw.  Om het gebouw makkelijk toegankelijk te maken voor iedereen komt de ingang van de diensten aan de zijkant van het gebouw. De monumentale ingang langs de voorkant blijft behouden voor ceremonies.

Heraanleg Moorkensplein terug op de agenda Heraanleg Moorkensplein terug op de agenda Heraanleg Moorkensplein terug op de agenda Heraanleg Moorkensplein terug op de agenda