Verongelukte fietsster Turnhoutsebaan is overleden

za 25 okt 2014 - 00:46 -- redactie

BORGERHOUT –  De 54-jarige Francine Beaulen uit Brasschaat reed maandag 13 oktober met haar fiets op de Turnhoutsebaan in Borgerhout in de richting van de stad. Rond 8u15 week ze ter hoogte van het gebouw van Vooruitzicht uit naar de trambusbaan van de Turnhoutsebaan. Daar werd ze aangereden door een bromfietser die haar langs links wilde voorbijsteken. Ze kwamen beiden ten val. Francine smakte daarbij met haar hoofd tegen de rijweg en liep een schedelbreuk op. De bromfietser stond recht en pleegde enkele ogenblikken later vluchtmisdrijf.

Onmiddellijk bewusteloos

Francine bleef bewusteloos achter op de Turnhoutsebaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een MUG-ziekenwagen en een spoedarts. Om de hulpdiensten ongehinderd te laten werken, sloot de politie de baan voor alle verkeer af. Tijdens de ochtendspits van die maandagochtend veroorzaakte dat grote verkeershinder.

Overleden

Het slachtoffer werd na enige tijd gestabiliseerd en zeer zwaar gewond naar het Stuivenbergziekenhuis gevoerd. Ze verbleef er de voorbije tien dagen in kritieke toestand op de dienst intensieve zorgen. Deze morgen geraakte bekend dat ze aan haar verwondingen bezweken is. Het nieuws werd bevestigd door woordvoerder Sven Lommaert van de lokale politie Antwerpen.

Bromfietser spoorloos

De bromfietser die na het ongeval vluchtmisdrijf pleegde, is nog steeds niet gevonden. Intussen hebben zich verschillende getuigen gemeld met bruikbare informatie die mogelijk tot de identiteit van de gevluchte bromfietser kan leiden.

Polemiek

Dit smartelijke verkeersongeval veroorzaakte de voorbije dagen een politieke polemiek die vooral in de pers werd gevoerd. Zo verklaarde de districtsvoorzitter van Borgerhout Marij Preneel (Groen) bijvoorbeeld dat op de Turnhoutsebaan de voorbije vijf jaar 321 ongevallen met letsel werden geregistreerd. Een cijfer dat in de districtsraad van voorbije maandag in twijfel werd getrokken.  

Voor alle duidelijkheid vroeg Borgerhout TV de juiste cijfers op bij de verkeerscel van de Antwerpse politie. Daaruit blijkt dat op de as Turnhoutsebaan-Carnotstraat tijdens de periode van 2009 tot en met 2013 in het taal 174 verkeersongevallen met letsels gebeurden. Hiervan vonden 63 ongevallen plaats aan een kruispunt, 32 aan verkeerslichten en 79 ongevallen ergens anders op deze as.

Wat betreft letsels vielen bij die 174 verkeersongevallen 210 lichtgewonden, 13 zwaargewonden en 1 dode.

Fietspaden

Tegelijkertijd ontstond afgelopen week tussen het districtsbestuur en het stadsbestuur een bitse discussie over fietspaden die op de Turnhoutsebaan niet aanwezig zijn. Volgens de stad is de baan daarvoor te smal. Volgens de groene districtsvoorzitter moeten er fietspaden komen. Ze vergeet er wel bij te zeggen dat bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan in de jaren negentig haar partijgenoot Mieke Vogels stadsschepen Ruimtelijke Ordening was en dat er toen gekozen werd om geen fietspaden aan te leggen. Het beleid oordeelde toen dat de fietsers op de rijbaan vanzelf het autoverkeer zouden afremmen. In theorie is dit een verleidelijke hypothese. In de praktijk blijkt dit jaren later en na tal van fietsongevallen een miskleun van een beslissing.

Wat nu?

Dat de Turnhoutsebaan onveilig is, staat als een paal boven water. Dit geldt voor alle gebruikers ervan. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei vorige week  in een krant dat hij rapporten heeft opgevraagd om de baan veiliger te maken. Hij suggereerde als mogelijke oplossing het plaatsen van hoge boordstenen tussen de rijweg en de trambusbaan. Maar volgens verschillende omwonenden van de Turnhoutsebaan zou dit de fietser nog meer in gevaar brengen omdat wagens en vrachtwagens dan niet meer zouden kunnen uitwijken voor deze zwakke weggebruiker. Borgerhout TV vroeg meer uitleg maar kreeg via de woordvoerder van De Wever te horen dat de burgemeester niet wenst te reageren. 

Verongelukte fietsster Turnhoutsebaan in Borgerhout is overleden