Draagvlak voor Ringland groeit

BORGERHOUT/ANTWERPEN – De voorstanders van de overkapping van de Antwerpse Ring verzamelden zondagnamiddag in Antwerpen-Noord, Borgerhout, Merksem en Deurne. Vandaar vertrokken groepen wandelaars naar de slotmanifestatie in Park Spoor Noord, waar The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band optrad. Aan de actie namen naar schatting 10.000 mensen deel.

Hoorzitting

Op Park Spoor Noord werd de menigte toegesproken door Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal en Wim Van Hees van Ademloos. Ze verklaarden dat ze na de verkiezingen van 25 mei in het nieuwe Vlaamse parlement spreekrecht zullen vragen. Hiervoor hebben ze 15.000 handtekeningen nodig.

Steun groeit

In een memorandum aan de Vlaamse regering heeft het genootschap Ringland het voorbije weekend de volledige overkapping  van de Antwerpse bepleit. Het memorandum werd door 170 prominente Vlamingen ondertekend. In hetzelfde weekend voerden vijf artsen in een open brief aan dat die overkapping noodzakelijk is om de leefbaarheid van Antwerpen te verbeteren.

Plannen bijsturen?

Hoewel de politieke partijen CD&V en N-VA laten uitschijnen dat ze voor het overkappen van de Antwerpse ring openstaan, verklaarden zowel minister-president Kris Peeters als Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits dat eerst de werken aan het Oosterweeltracé moeten gestart worden. Volgens Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is het aan de volgende Vlaamse regering om het plan te bekijken.

Ringland in De Roma

Vanavond stelt het genootschap Ringland de plannen voor de overkapping van de Ring op een feestelijke manier voor in De Roma in Borgerhout. In het eerste deel wordt Ringland inhoudelijk toegelicht, in deel 2 geven verschillende artiesten een ode aan Ringland. Tijdens de pauze kan het publiek terecht bij verschillende informatiestandjes in de foyer voor meer informatie.

Tienduizend mensen stappen voor overkapping van de Ring