Stad geeft advies over intrekking erkenning moskee De Koepel (video)

vr 4 apr 2014 - 13:51 -- redactie

BORGERHOUT/ANTWERPEN – In juni van vorig jaar startte Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) de procedure op om de erkenning van moskee De Koepel in Borgerhout in te trekken. Bourgeois nam die beslissing nadat hij van de Veiligheid van de Staat een rapport met ‘verontrustende informatie’ over deze moskee had ontvangen.

Stad moet advies geven

De procedure voor de intrekking van de erkenning van een moskee schrijft voor dat bij verschillende instanties advies moet ingewonnen worden. In dat verband vroeg minister Bourgeois in zijn brief van 23 december van vorig jaar een advies van de stad Antwerpen.

Op voorstel van het Antwerpse college is de gemeenteraad ingegaan op het verzoek van Bourgeois en werd het volgende advies uitgebracht.

 “Moskee De Koepel beschikt inderdaad nog niet over een verkozen bestuur waardoor het de betreffende regelgeving inzake de erkenning van plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen overtreedt. Het verzoek aan het bestuur van De Koepel om zich binnen een redelijke termijn aan deze regelgeving te conformeren is dan ook logisch. Bij niet-vervulling van deze voorwaarde is de intrekking van de erkenning aangewezen.”

Oppositie

Op de oppositiebanken klonk kritiek omdat dit dossier op het laatste nippertje aan de agenda van de gemeenteraad was toegevoegd. Hierdoor was er volgens enkele oppositieleden geen gelegenheid om dit vooraf op de fractievergaderingen te bespreken. Daarnaast hadden ze kritiek op het feit dat het dossier onvoldoende informatie bevatte waardoor het moeilijk is om een gefundeerde beslissing te nemen.

Na een debat van een half uur keurde de meerderheid van de gemeenteraad het advies van de stad Antwerpen goed. 

Stad geeft advies over intrekking erkenning moskee De Koepel