Nieuwe bewonersvereniging wil groen Park Spoor Oost

BORGERHOUT – De nieuwe bewonersvereniging “Park Spoor Oost” kondigt zich in een persmededeling aan als een grote groep ongeruste inwoners van Borgerhout.  “Men spreekt over de komst van de Sinksenfoor, over een parking voor het Sportpaleis en zelfs over een KMO-zone als toekomstige invulling van het NMBS rangeerstation aan het Hof Ter Lo. Maar wij vragen ons af hoe het zit het met het lang besproken Park Spoor Oost?” zegt woordvoerder Michel Franssens van de nieuwe actiegroep. Volgens hem werden de bewoners tot op heden op geen enkele manier betrokken of gehoord bij de verschillende voorstellen.

BAM-tracé

Wegens de recente beslissing van de Vlaamse regering over het BAM-tracé is de kwestie van een groen Park Spoor Oost volgens Franssens actueler dan ooit. “Die beslissing betekent een ingewikkeld en immens verkeersknooppunt in onze buurt waardoor we bovendien een deel van de ‘groene long’ van het Rivierenhof zullen verliezen.” zegt hij. Daarom wil de nieuwe actiegroep dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een groen Park Spoor Oost. “Zo’n park verhoogt op korte- en lange termijn de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners, zowel in Borgerhout als in Antwerpen-Noord. Onderzoeken en studies over een Park Spoor Oost tonen aan dat dit een haalbare kaart is” aldus Franssens.

Inspraak

De actiegroep vraagt nu een dringend onderhoud met het Antwerps stadsbestuur en het districtscollege van Borgerhout.  “Volgens onze informatie komen deze twee bestuursniveaus deze avond samen om over dit dossier te spreken. Als buurtbewoners zijn we bezorgd over wat er mogelijk beslist wordt. We willen niet dat dit over onze hoofden heen gebeurt en vragen daarom inspraak om tot een oplossing te komen die ook onze belangen dient!” onderlijnt woordvoerder Franssens.

Acties

De bewonersvereniging Park Spoor Oost wil haar eisen kracht bijzetten met verschillende acties. In de buurt van het rangeerstation Spoor Oost wordt  alvast met affichecampagne gestart.  Via een facebookgroep en een website wil de buurtvereniging zoveel mogelijk bewoners, organisaties en verenigingen aansporen om samen te ijveren voor een Park Spoor Oost op het gehele terrein van rangeerstation Spoor Oost.

Nieuwe bewonersvereniging wil groen Park Spoor Oost