Stad plant overkapping Ring aan Schijnpoort

BORGERHOUT –  Als het van het Antwerpse stadsbestuur afhangt, komt er aan het Schijnpoort naast het Sportpaleis een eerste overkapping van de ring rond Antwerpen. De stad heeft voor dergelijke gedeeltelijke overkappingen 12,5 miljoen Euro ingeschreven in de meerjarenbegroting.

Schijnpoort

Volgens bronnen dichtbij het dossier zal de overkapping van de Ring aan het Schijnpoort 60 meter lang en 50 meter breed worden. Met deze ingreep wil men de verkeersproblematiek in de buurt van het Schijnpoort verbeteren. 

StRaten Generaal

Volgens de actiegroep StRaten Generaal wil de Vlaamse regering nu doen geloven dat zij ook de Ring gaan overkappen. "Met overkappen bedoelen zij dan: kleine platformen hier en daar. Weet echter: het BAM-tracé maakt het overkappen in de gebieden vlakbij de koppeling van dat tracé aan de huidige ring net onmogelijk. Daar komt dus nooit ofte nimmer nog een overkapping die bovengronds goede stedelijke planologie zal opleveren, en die het mogelijk maakt de vervuilde lucht op te vangen en te zuiveren. De droom van Madrid, cfr het filmpje, zal hier nooit meer kunnen worden gerealiseerd. http://www.youtube.com/watch?v=O2q00EdODUsaldus een bericht van StRaten Generaal op FB.

Stad plant overkapping Ring aan Schijnpoort