Borgerhoutse moskee stelt Bourgeois in gebreke

BORGERHOUT – Op 14 juni van dit jaar geraakte bekend dat Vlaams minister Geert Bourgeois de procedure voor de intrekking van de erkenning van de Borgerhoutse moskee De Koepel had opgestart. Hij deed dit na lectuur van een rapport van de Veiligheid van de Staat over deze moskee. In dat rapport zou naar verluidt verontrustende informatie over moskee De Koepel staan.

Geen interviews

De moskee wilde toen niet reageren op de zaak. Meer dan een maand later verspreidt De Koepel via internet en Facebook nu een persmededeling. “De Minister heeft in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk een link gemaakt met het Salafisme en aangehaald dat wij ons zouden hebben bezondigd aan schendingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.” zegt een persbericht van De Koepel van donderdagavond.

Schandpaal

De moskee verwijst hiermee naar de interviews die minister Bourgeois over deze zaak aan verschillende media gaf. “Door de houding van de Minister neemt hij een loopje met de rechten van verdediging door zich te verschuilen achter een rapport van de Veiligheid van de Staat en wekt hij de indruk dat wij een extremistische en radicale organisatie zijn.” zegt de persmededeling van De Koepel. “Het feit dat de bevoegde Minister slechts een intrekkingsprocedure van de erkenning opstart en er in casu nog geen beslissing dienaangaande is genomen, noopt hem juist ertoe aan om de nodige reserves aan de dag te leggen en met de grootste voorbehoud hieromtrent te communiceren, in plaats van ons publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.”

Schadevergoeding?

Vzw De-Koepel  meent dat hierdoor de werking van de organisatie ernstig aangetast werd en de geleden schade onherstelbaar is. “Gezien zonder enige vorm van proces en met miskenning van voornoemde rechtsbeginselen onze goede naam en reputatie in de Media ernstig is beschadigd, en wij het slachtoffer zijn van deze onrustwekkende praktijk, hebben wij vandaag de Vlaamse Regering, en in het bijzonder Minister BOURGEOIS, via onze raadsman officieel in gebreke gesteld.” meldt het persbericht.  Vzw De Koepel zegt verder dat het voorbehoud maakt om de Vlaamse Regering in rechte ter verantwoording te roepen omwille van de geleden schade.

Procedure

De Koepel zegt ook dat het geen kennis heeft van de procedurele demarche door minister Bourgeois en zich daarom hiertegen niet kan verdedigen. “Ook het Executief van de Moslims weigert om enige schriftelijke duiding te verschaffen aangaande voornoemd dossier. Geen enkele formele uitnodiging hebben wij mogen ontvangen van de bevoegde Minister en/of van het Executief van de Moslims.” aldus het persbericht van De Koepel. 

Lees het volledige persbericht van De Koepel in bijlage

VZW De Koepel