Loketfuncties verhuizen naar districtshuis (video)

vr 5 jul 2013 - 16:12 -- paulvg

BORGERHOUT – De raadsleden van het district Borgerhout kregen donderdagavond tijdens een themacommissie in primeur een overzicht van drie mogelijke scenario’s voor de heraanleg van het Moorkensplein en omgeving.

Volgens schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) ligt er nu een plan op tafel dat op en rond het plein veel meer functies kan herbergen. “Dit alles met behoud van de open ruimte en aan een lagere kostprijs.” aldus Van de Velde. Districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) is tevreden dat het scenario met behoud van open en groene ruimte tot de beste voorstellen behoort. Ze betreurt wel dat het Moorkensplein niet autovrij wordt. Daarom heeft het district aan een studiebureau de opdracht gegeven om na te gaan wat de effecten zijn voor alle straten in de buurt van een autovrij Moorkensplein. 

Districtshuis

Van de Velde en zijn collega’s gaven concrete uitleg over de geplande verhuis van de loketdiensten van het administratief centrum naar het oude districtshuis. “Hiermee geven we het monumentale districtshuis terug aan de burgers van Borgerhout.” onderlijnde hij. Hierdoor zou op de plaats van het administratief centrum en van het huidige politiekantoor een basisschool voor 250 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 72 kinderen en een speelplaats ingepland kunnen worden. Maar zolang niet alle panden in de Maréestraat verworven zijn, kunnen volgens de schepen de afbraakwerken voor de school niet starten.

Parkeerprobleem

Heikel punt blijft intussen de financiering van een autoparking onder of rond het te vernieuwen plein. Volgens de deskundigen van de stad is de bouw van een ondergrondse  parking onder een gebouw veel duurder dan een parking onder het plein zelf. Volgens hun berekeningen kan onder het heraan te leggen Moorkensplein een parking van 40 tot 90 parkeerplaatsen voorzien worden. Voor de financiering ervan kijkt Van de Velde hoopvol in de richting van Borgerhoutenaren die in die buurt een parkeerplaats willen kopen. “Ondergrondse parkeerplaatsen in de stad zijn op termijn een goudmijn en zijn dus een goede investering.” zei Van de velde.  Volgende week bespreekt hij onder andere dit onderwerp met de buurtbewoners.

Timing

Volgens Van de Velde kan met de inplanting van de loketfuncties in het districtshuis en met de heraanleg van het huidige Moorkensplein (fase 1) relatief snel gestart worden.  Voor fase 2 waaronder de bouw van de school zal men moeten wachten tot alle huizen in de Maréestraat verworven zijn. “Intussen zullen we een oplossing zoeken om de reeds verworven huizen niet te laten verkrotten.” zei Van de Velde.  In het kader van het meerjarenplan van de stad valt over de verschillende scenario’s na de zomer een definitieve beslissing.

Moorkensplein