Bart De Wever: "Criminaliteit daalt in Borgerhout"

BORGERHOUT - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft tijdens de raadscommissie veiligheid gezegd dat de criminaliteit in Borgerhout is gedaald. Hij verwees daarvoor naar een recent rapport van de Antwerpse politie. Volgens dat rapport nam tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar in Borgerhout de criminaliteit met 7 procent af ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal woninginbraken, vandalisme en drugscriminaliteit verminderde. Sluikstorten, auto-inbraken en fietsdiefstallen zijn wel toegenomen. 

Ook politieacties in Borgerhout extra-muros

De Wever gaf dit antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Lisa Geets (N-VA). Zij haalde toenemende klachten aan over onveiligheid in Borgerhout gaande van vernielingen aan speeltoestellen tot het openlijk dealen van drugs. Volgens Geets is er in Borgerhout sprake van een stijgend onveiligheidsgevoel. De Wever antwoordde dat de strijd tegen drugs voor de stad een topprioriteit is en blijft. Vanaf september wordt hiervoor een speciale eenheid ingezet die nu nog in opleiding is. Voorts wil De Wever het wijkteam van de politie en de verkeerscel optimaal inzetten in de districten. Het is ook de bedoeling om de specifieke politieacties zoals Saturn op de Turnhoutsebaan verder te zetten en uit te breiden tot Borgerhout extra-muros. 

Veiligheidsoverleg met districten

Hoewel veiligheid een exclusieve bevoegdheid van de burgemeester is, gaat De Wever dit thema met elk district structureel overleggen. Het districstbestuur van Borgerhout zit hiervoor al op maandag 1 juli samen met de politie en de stedelijk dienst Samen Leven. De Wever wil ook één keer per jaar tijdens de districtsraad de criminaliteitscijfers  van Borgerhout voorstellen. De districtsraadsleden zullen hierin actief betrokken worden.