Nieuw bestuur voor Cultuurraad Borgerhout

BORGERHOUT – Tijdens de algemene vergadering van de Cultuurraad van Borgerhout op 12 juni 2013 werd een nieuw bestuur gekozen.

Geert Janssens, die opnieuw tot voorzitter werd verkozen, zei na afloop van de vergadering dat de Cultuurraad in 2014 grote aandacht zal besteden aan de verjaardagen “50 jaar Integratie”,  “100 jaar WO I” en aan  “125 jaar Gemeentehuis”. Hij pleitte ook voor een gelijk evenwicht in de cultuurbeleving en de verdeling ervan tussen Borgerhout intra- en extra-muros.

Cultuurambassadeur

Verwijzend naar de plannen van het district Borgerhout om een cultuurambassadeur aan te duiden, riep Janssens de bevoegde districtsschepen op om alle bestuursleden van de cultuurraad tot cultuurambassadeur te benoemen. “Deze mensen vertegenwoordigen dag na dag de cultuur op het veld in Borgerhout”, aldus Janssens.

De nieuw verkozen bestuursleden zijn Michael Bracke, Thierry Vandenbussche, Danny Geleyn, Ruth Vanreusel, Mady Van Dyck, Mia Grijp, Geert Janssens, Stef Lauwers, Luc Bracke, Bob Vercauteren, Myriam Schoeters en Godelieve Fonteyn (zie foto).

Het nieuwe bestuur van de Cultuurraad Borgerhout