Ex-kopstuk Sharia4Belgium krijgt zwaardere straf (video)

ANTWERPEN/BORGERHOUT - Vorig jaar werd ex-Sharia4Belgium kopstuk Foaud Belkacem veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims in YouTube-filmpjes. Belkacem vocht dit vonnis aan bij het Hof van Beroep dat in een arrest zijn gevangenisstraf echter met zes maanden verzwaarde.

Bijzonder ernstige feiten

De Kamervoorzitter van het Hof van Beroep noemde de feiten waaraan Fouad Belkacem schuldig wordt verklaard, bijzonder ernstig. Het hof verwees in zijn arrest naar de “heldenstatus” die Belkacem bij zijn jonge en makkelijk te beïnvloeden volgelingen nastreefde en stelde dat hij met volle teugen van de media-aandacht geniet.

Misbruik van de islam

Volgens het Hof gebruikt en misbruikt hij de islam en bekommert hij zich niet om de ernstige schade die hij met zijn ‘haatprediken’ veroorzaakt. “Niet alleen bij de niet-moslims die hij viseert, maar ook bij de vreedzame moslims die wel willen samenleven met andere geloofsgemeenschappen.” aldus het arrest.

Belaging

In zijn you-tube filmpjes beledigde Belkacem ook de overleden politica Marie-Rose Morel waarmee hij zich eveneens schuldig maakte aan belaging van haar weduwnaar Frank Vanhecke. In de filmpjes had hij ook opgeroepen tot haat tegen Vlaams Belang senator Filip Dewinter (Vlaams Belang). Over het arrest van het Hof van Beroep zei diens advocaat Hugo Coveliers dat dit een juiste bestraffing is van de feiten. Hij voegde er wel aan toe dat hiermee het verhaal van Sharia4Belgium waarschijnlijk nog niet voorbij is.

Belkacem zelf was niet aanwezig op de uitspraak.