Interpellaties districtsraad maandag 27 mei op Borgerhout.tv (video)

BORGERHOUT – De agenda van de Districtsraad van Borgerhout was voorbije maandag weer goed gevuld. Met onderwerpen van diverse aard.

Een voorstel van Raadslid Alain Herremans (N-VA) om een adviesraad lokaal ondernemen en middenstand werd niet goedgekeurd. Raadslid Aotman El Gazuani (sp.a) interpelleerde over winterschade aan het wegdek in Borgerhout. Raadslid Els Delanoeije (sp.a) had twee interpellaties : één over Kunst op straat en een tweede over Uitbreiding schoolcapaciteit Borgerhout.

Raadslid Sadïa Choukri (N-VA) had een interpellatie met als onderwerp “Borgerhout fietst! De stroeve coördinatie tussen organisatie en enkele fietsers”. Raadslid Patrick Van den Abbeele (N-VA) interpelleerde over “Waar gaat het naar toe met Borgerhout?”. De interpellaties werden afgesloten door Raadslid Sofie Sas (PVDA+) met een interventie over het wijkoverleg over het bestuursakkoord van Borgerhout.

Er werden ook drie mondelingen vragen gesteld. Raadslid Nadia Bachgada (Groen) stelde een vraag over de verkeersveiligheid in Borgerhout.  Raadslid Hendrik Roelandt (sp.a) had het over het renovatieproject Wijnegemstraat en Kwekerijstraat. De laatste mondelinge vraag werd gesteld door raadslid Hans Gooris (N-VA) over de leefbaarheid in de Tuinwijk.

 

Hieronder een gestructureerd overzicht

Voorstellen van advies - voorstellen tot beslissing

·         Adviesraad lokaal ondernemen en middenstand: Voorstel tot beslissing van raadslid Alain Herremans

 

Interpellaties - Moties - Resoluties

·         Winterschade aan het wegdek: Interpellatie van raadslid Aotman El Gazuani:

·         Kunst op straat: Interpellatie van raadslid Els Delanoeije

·         Uitbreiding schoolcapaciteit Borgerhout: Interpellatie van raadslid Els Delanoeije

·         Borgerhout fietst! De stroeve coördinatie tussen organisatie en enkele fietsers: Interpellatie van raadslid Sadïa Choukri

·         Waar gaat het naar toe met Borgerhout? : Interpellatie van raadslid Patrick Van den Abbeele

·         Wijkoverleg bestuursakkoord: Interpellatie van raadslid Sofie Sas

 

Mondelinge vragen

·         Verkeersveiligheid in Borgerhout: Mondelinge vraag van raadslid Nadia Bachgada

·         Renovatieproject Wijnegemstraat en Kwekerijstraat: Mondelinge vraag van raadslid Hendrik Roelandt

·         Leefbaarheid in de Tuinwijk: Mondelinge vraag van raadslid Hans Gooris