Moorkensplein : Van Besien interpelleert Van de Velde (video)

 

ANTWERPEN/BORGERHOUT - Als enig gemeenteraadslid van Borgerhout in de Antwerpse gemeenteraad heeft Wouter Van Besien aan schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde vragen over het Moorkensplein en over de vergroening van Borgerhout gesteld. Van de Velde antwoordde dat die vergroening op de agenda staat en er ook niet afgaat.

Volgens Van de Velde is een autovrij Moorkenplein geen optie omdat dit op andere plaatsen tot verkeersoverlast en sluipverkeer zal leiden. “We moeten zeker en vast zorgen voor een verkeersluw en misschien zelfs een verkeersontradend Moorkensplein. Dat is bespreekbaar.”  antwoordde hij.

Van de Velde bevestigde aan Van Besien dat de administratie drie nieuwe opties voor de invulling van het gebied Moorkensplein onderzoekt waaronder de bouw van een brede parkschool.

Hij verwees daarbij naar het gebrek aan financiële middelen voor bijkomende scholen in Antwerpen. “Daarom lijkt het me gerechtvaardigd om als bestuur de geplande heraanleg van het Moorkensplein met een kostprijs van 17 miljoen euro in vraag te stellen.” argumenteerde Van de Velde.  

Van Besien repliceerde na de antwoorden van Van de Velde dat het voor hem totaal onduidelijk blijft of het bestuur nu echt bezig is met de vergroening van Borgerhout.