Digitale bevolkingsbevraging Borgerhout is primeur voor België (video)

do 31 jan 2013 - 14:52 -- paulvg

BORGERHOUT - Borgerhout heeft een externe website “samenborgerhout.be” gelanceerd waar alle inwoners digitaal hun mening en suggesties kunnen geven over het nieuwe lokale bestuursakkoord. Een primeur in Antwerpen en zelfs in België.

Het bestuur van Borgerhout wil aan het begin van de nieuwe bestuursperiode in Borgerhout op digitale wijze naar de stem van de burger luisteren. Zo staat het in het bestuursakkoord.

Digitale consultaties van de burger werden in het verleden soms toegepast voor kleinere projecten zoals de heraanleg van een straat of wijkoverleg. Maar een grootschalige digitale bevraging van de bevolking over een globaal lokaal beleidsdocument via een website werd in België tot dusver nog niet georganiseerd.

“Met de bevraging via samenborgerhout.be heeft ons district een primeur.” zegt districtssecretaris  Stefan Nieuwinckel aan Borgerhout.tv. Politicoloog Dave Sinardet van de Universiteit Antwerpen bevestigt dat dit nieuw is voor Antwerpen en zelfs voor België.

Naast deze digitale manier van consulteren van de bevolking worden in februari en in maart ook de klassieke instrumenten zoals bewonersvergaderingen ingezet. Een flyer met de datum en de plaats van deze vergaderingen valt binnenkort in elke brievenbus van Borgerhout.

Afwachten welke resultaten deze digitale primeur en de aangekondigde bewonersvergaderingen op het bestuursakkoord zullen opleveren. Want het nieuwe districtsbestuur is van plan deze te verwerken en te vertalen in een meerjarenactieplan dat eind 2013 voorgesteld wordt.

Samenborgerhout.be is te bereiken via een link op de website www.borgerhout.be.