Mohamed Chakkar : "Het wordt geen Marokkaanse school" (video)

do 27 sep 2012 - 10:00 -- paulvg

BORGERHOUT - “Marokkanen krijgen aparte school”. Dat was de kop van een artikel in de Gazet van Antwerpen over het plan van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen om in Borgerhout te starten met kleuteronderwijs en een eerste leerjaar basisonderwijs voor 64 kinderen. De toekomstige locatie is de Hoge Weg waar nu nog een autoparking ligt. En daar vragen we de initiatiefnemer om meer uitleg.

Chakkar zegt onmiddellijk dat het geen Marokkaanse school zal worden maar wel een school waar kinderen goed onderwijs zullen krijgen. Want volgens hem klagen heel wat ouders over onvoldoende kwaliteitsonderwijs in Antwerpen.

Tijdens de lesuren is Nederlands verplicht, maar niet daarbuiten. “Wat mij betreft mogen de kinderen op de speelplaats Chinees spreken of welke taal dan ook; de speelplaats is van de kinderen." zegt hij.

Volgens hem wordt hiermee niet afgeweken van de stelling dat taal een bindmiddel is voor integratie en sociale cohesie. “Nederlands is tijdens de lessen verplicht want het is van essentieel belang om zich binnen onze samenleving te kunnen bewegen.” verduidelijkt Chakkar.

De nog op te richten school kreeg de naam Iqra, Arabisch voor leren, en heeft aandacht voor de achtergrond en het individu van de leerling. De directeur van de school IMS in Borgerhout wil alvast samenwerken.

Het kabinet van Schepen voor Onderwijs van Antwerpen noemde de komst van de Iqra-school naar Borgerhout voorbarig. Want er zijn nog meer scholen geïnteresseerd in de locatie aan de Hoge Weg. Volgende maand wordt hierover een beslissing genomen.