Gentse architecten ontwerpen nieuw administratief centrum Borgerhout

BORGERHOUT - Architecten De Vylder Vinck Taillieu uit Gent zijn aangewezen als ontwerper van een nieuw administratief centrum aan het Moorkensplein. Dit werd beslist door een jury onder voorzitterschap van de stadbouwmeester en goedgekeurd door het Antwerpse stadsbestuur.  

Het ontwerp van deze architecten werd dinsdagavond aan de zogenaamde “Klankbordgroep Moorkensplein” voorgelegd. Deze groep bestaat uit een 20-tal geïnteresseerde burgers, beleidsmensen en technici. Via deze klankbordgroep wil men inspraak aan de burger geven. Een beperkte inspraak want het ontwerp zou slechts vatbaar zijn voor ‘minimale aanpassingen’. De klankbordgroep kreeg ook een maquette te zien van het nieuwe gebouw en de inplanting ervan aan het Moorkensplein.  Op 5 september wordt het project tijdens een bewonersvergadering aan de Borgerhoutenaren voorgesteld.

Sommige leden van de klankbordgroep reageerden dinsdagavond verbaasd en verrast op het ontwerp. Ze vinden dat het voorgestelde nieuw administratief centrum groter en hoger is dan aanvankelijk gezegd. “Dit project werd opgestart om meer groen in de stad te realiseren. Vandaar de naam Moorkenspark. Maar met het huidige ontwerp schiet van dat park niet veel meer over en is het eerder één groot nieuwbouwproject.” zegt een lid van de klankbordgroep.

Tijdens de klankbordgroep werd ook een stand van zaken gegeven over de privéwoningen in de Langstraat die omwille van dit project gesloopt moeten worden. De stad heeft de eigenaars en de bewoners van vier huizen nog steeds niet kunnen overtuigen om hun woning aan de stad te verkopen.

HERAANLEG MOORKENSPLEIN: BUSSEN BLIJVEN

Tijdens de klankbordgroep is ook gebleken dat de bussen van de Lijn over het Moorkensplein zullen blijven rijden. In een schetsontwerp van Buro Lubbers voor de heraanleg van dat  Moorkensplein is hiervoor een aparte rijweg voorzien. Autoverkeer van de Zonstraat naar de Eliaertstraat zou ook mogelijk blijven. De rijrichting van de Zonstraat wordt hiervoor omgedraaid.

Verschillende leden van de klankbordgroep zijn ontgoocheld dat de bussen van de Lijn over het Moorkensplein zullen blijven rijden. Iemand rond de vergadertafel zei dat het in dat geval geen zin heeft om het Moorkensplein autovrij te maken. Anderen blijven vasthouden aan het volledig verkeersvrij maken van het plein.  Districtsvoorzitter Wouter Vanbesien, die aan de vergadering van deze klankbordgroep deelnam, zei enkele weken geleden al aan de Gazet van Borgerhout dat het Moorkensplein autovrij wordt.