Geluidsoverlast E-313 blijft plaag voor Tuinwijk in Borgerhout

di 19 jun 2012 - 10:24 -- paulvg

BORGERHOUT - De Tuinwijk in Borgerhout. Het is een verborgen plek met gezellige straten in een groene omgeving. Vroeger zelfs met het park Rivierenhof in de achtertuin. Maar in 1961 werd die tuin een autostrade. Wegens de bouw van de economisch belangrijke E-313 van Antwerpen naar Luik. Met toen amper 50.000 auto’s per dag. Nu zijn het er meer dan 120.000 met als gevolg een alarmerende geluidsoverlast voor de Tuinwijkbewoners.

Het recente “Noise Tube Project” van VUB-wetenschapster Ellie D’Hondt bevestigt dat in de Tuinwijk de geluidsnorm overschreden wordt, zelfs met de huidige geluidswerende schermen. François Wijnen van de actiegroep De Notenkrakers eist daarom de invoering van een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de Ring en de aansluiting met de E-313.

Trager rijden, het is een logisch voorstel. Maar volgens de dienst Wegen en Verkeer zal dit tot congestie en files op de ring en de E-313 leiden. En voor nieuwe en hogere geluidswerende schermen stelt zich een budgettair probleem. Hoe moet dit dan verder?

Districtsschepen Roger Koreman (Sp.a) van Borgerhout ziet maar één duurzame oplossing : in-tunnelen of overkappen. Maar deze oplossing is onlosmakelijk verbonden aan het grotere mobiliteitsdossier van Antwerpen. En zolang die knoop niet wordt doorgehakt, dreigen de bewoners van de Tuinwijk het slachtoffer te blijven van ongezonde geluidsoverlast.